Poziomy pracy

Celem gabinetu Smile Dental Studio jest praca z ludźmi, którzy chcieliby przez piękny uśmiech osiągnąć komfort, dobre samopoczucie, oraz którym dzięki zdrowej jamie ustnej zależy na utrzymaniu zdrowia całego organizmu. Staramy się go osiągnąć zapewniając wysoki standard opieki stomatologicznej. Ze względu na różne potrzeby pacjentów pracujemy na różnych poziomach.
Od Ciebie więc zależy jaki poziom opieki wybierzesz.

Poziom 1 – Nagły wypadek

Jest to poziom, w którym skupiamy się na udzielaniu pierwszej pomocy w nagłych wypadkach. Nie jest to poziom, który jest naszym celem, aczkolwiek takich pacjentów przyjmujemy w terminie możliwie najszybszym,starając się, aby było to jeszcze w tym samym dniu. Nie jest to poziom, który jest naszym celem, aczkolwiek takich pacjentów przyjmujemy w terminie możliwie najszybszym, starając się, aby było to jeszcze w tym samym dniu.
Często są to pacjenci jednorazowi. W tym wypadku nie wykonujemy przeglądów i nie bierzemy odpowiedzialności za diagnostykę całej jamy ustnej.

Poziom 2 – Korekcyjny

Poziom ten dotyczy pacjentów, których stan uzębienia powoduje uczucie dyskomfortu, nieznaczne dolegliwości bólowe, które nie muszą być usunięte natychmiast. Należą do nich : odkruszenie się wypełnienia, niewielkie złamania zębów, korekty protez niewykonanych w naszym gabinecie. W tym przypadku również nie wykonujemy standardowo badań diagnostycznych. Pacjenci z tej grupy nie są jeszcze gotowi na profilaktykę i leczenie całościowe.

Poziom 3 – Serwis dentystyczny

Pacjenci wybierający ten poziom chcą brać aktywny udział w leczeniu obecnych i zapobieganiu przyszłym chorobom. Jest to najczęściej wyjście krótkotrwałe. Zwykle są to zabiegi higienizacyjne, nowe wypełnienia, korygowanie wypełnień starych. Pacjenci ci pojawiają się zwykle co 2-3 lata. Na tym poziomie wykonywana jest pełna diagnostyka stomatologiczna.

Poziom 4 – Optymalny

Jest to poziom, który skupia podobną grupę pacjentów jak poziom 3 z tą różnicą, że pacjenci wybierają zaplanowane, skrojone na indywidualne potrzeby plany leczenia, obejmujące regularne zabiegi profilaktyczne oraz jeśli konieczne – leczenie. W tym przypadku wykonujemy pełną diagnostykę stomatologiczną. Jest to grupa chcąca pozostać zdrową z wyboru a nie z potrzeby.

Jesteśmy gabinetem, którego celem jest współpraca z pacjentami na poziomie 3 i 4. Często zdarza się, że pacjenci początkowo wybierający pierwsze poziomy opieki z czasem przechodzą do poziomu 4. Bez względu na to jaki poziom wybierzesz nasz zespół zawsze dedykuje Tobie najwyższy i najuczciwszy poziom leczenia.


« powrót